Så funkar det på BVC

Barnavårdscentralen är ett nätverk för både föräldrar och barn. Här får man hjälp med allt från vägning och mätning till stödsamtal.

Första besöket
Kontakta er BVC efter hemkomsten från BB och bestäm tid för det första mötet. Sjuksköterskan gör ofta hembesök strax efter födseln och ger föräldrarna praktisk information och undersöker barnet. Man pratar om den första tiden hemma, om amning och ofta om
förlossningen.
– Jag frågar också alltid föräldrarna vad de tror att BVC står för och vilka förväntningar de har på oss. Vi jobbar för att stärka föräldrarollen. De måste få förtroende för oss och känna att de kan vända sig hit under småbarnsåren upp till skolåldern, säger Birgitta Klang på Mama Mia barnavårdscentral.

Slarva inte med besöken
Om barnen undersöks regelbundet har man möjlighet att upptäcka om något är fel. Då kan barnet få rätt hjälp tidigt.
– Det är minst lika viktigt som att föräldrarna kan få svar på sina frågor. Längd- och viktkurvorna är ett sätt att följa varje barns utveckling. Om barnet avviker från sin egen kurva kan det vara en indikation på exempelvis glutenintolerans eller mjölkallergi.

Föräldrastöd
På de flesta BVC erbjuds föräldraparen att delta i en föräldragrupp. Det är en chans att lära känna andra nyblivna föräldrar i området och få nya kunskaper om barnets utveckling. Hos BVC får man också extra stöd när det behövs, antingen av sin egen sjuksköterska eller av psykolog och läkare.
– Ungefär 15-20 procent av alla nyblivna mammor är oroliga i början för att de inte känner så starka moderskänslor eller glädje som de tycker att de borde. Då kan det vara nödvändigt att prata med någon. Hos oss erbjuds till exempel en samtalsserie om sex gånger med sjuksköterskan.

Bonus på bvc
• Att de har både tidsbokning och öppen mottagning. Och att föräldrarna får välja vilket som.
• Specialprogram för adoptivföräldrar, för tidigt födda och barn med särskilda behov.
• Barnläkare på mottagningen.
• Föreläsningar och diskussionskvällar där man kan utbyta erfarenheter.
• Att det känns bekvämt att amma och byta blöjor. Gärna ett trevligt väntrum med tidningar och information om aktiviteter som babysång, rytmik och öppna förskolan.

Det finns hos BVC
BVC erbjuder alla barnfamiljer förebyggande hälsovård och rådgivning om exempelvis amning och ersättning, barnets utveckling och sjukdomar. Alla erbjuds vaccinationer enligt det svenska vaccinationsprogrammet. Man får också stöd i föräldrarollen och kan fråga om allt som rör barn och föräldraskap. På BVC arbetar distriktsköterska eller barnsjuksköterska och barnläkare
finns ofta att tillgå.

BVC det första året
I början rekommenderas besök en gång i veckan för att mäta och väga. Sedan räcker en gång var fjortonde dag eller månad. Föräldrar
och sjuksköterska kommer överens om vad som passar bäst. Ett vanligt besök varar mellan 15-30 minuter. En del arbetar med öppna mottagningar och tidsbokning, medan andra enbart har tidsbokning.
2 mån: ev. läkarbesök, 3 mån: vaccination, 5 mån: vaccination
6 mån: ev. läkarbesök, 7-9 mån: boel-test (hörseltest, Blicken Orienterar Efter Ljudet), och olycksfallsinformation,
10 mån: ev. läkarbesök, 12 mån: vaccination

På läkarbesöken…
• Utvecklas bebisen som den ska?
• Öron, ögon, höfter & buk undersöks
• Läkaren lyssnar på hjärta & lungor

Praktiskt hemma

  • Dr Lagercrantz & Dr Schulmans Barnläkarbok. En praktisk bok om barns utveckling, men framför allt en uppslagsbok om barnets sjukdomar. Av professor Hugo Lagercrantz och barnläkare Salomon Schulman.
  • Termometer: Barn blir lätt varma utan att ha feber. Med en febertermometer kontrollerar ni enkelt.
  • Febernedsättande: På apoteket finns receptfritt flytande paracetamol för mycket små barn. Feber hos barn under sex månader bör läkarundersökas.
  • Snorsug eller näsdroppar: Förkylningar är nog den vanligaste barnsjukdomen i Sverige. Slipper barnet täppt näsa blir matningen enklare.

 

Källa: Mama Mia barnavårdscentral

Ämnen i artikeln
, ,