Övervinn förlossningsrädslan

Glädje och förväntan skiftar med oro och ängslan hos de flesta gravida. För en del tar oron över helt och resulterar i förlossningsrädsla.

Egentligen är det självklart – att få föda där man känner sig trygg, på det sätt man vill och med de människor man väljer. Men många blivande mammor är rädda, även om ångesten sällan blir handikappande. Rädslan för smärta är stor men många är också rädda för att tappa kontrollen. Att man ska komma till skada eller att barnet ska skadas eller dö oroar också. Fast rädslan kan även handla om sjukhusskräck, obehag för blod eller liknande.

När kroppen går i baklås
Rädsla ger fysiska stressreaktioner som muskelspänning, ökat blodtryck och puls, förändrad hormonproduktion och
ämnesomsättning. Förlossningen blir svårare och samarbetet med personalen blir sämre. Den rädda kvinnan hamnar lätt i en ond cirkel av ångest och stressreaktioner. Till slut går kroppen i baklås och rädslan för en svår förlossning blev självuppfyllande profetia. Det är en stor vinst att försöka hantera sin rädsla; upplevelsen blir bättre, man känner att man själv kan påverka förloppet och det ger en större trygghetskänsla. göm inte huvudet i sanden Kunskap om vad som händer i kroppen och i skötet under förlossningsarbetet kan lugna och stärka. Med praktiska och fysiska övningarna kan man flytta den kommande förlossningen från huvudet och ut i kroppen. Stöd och uppmuntran från kvinnans egen mamma och andra i omgivningen skapar också trygghet.

Övervinn ångesten
Både förstföderskor och omföderskor kan få hjälp att övervinna sin ångest. Ibland räcker det att någon lyssnar och försöker förstå, men ibland behövs mer stöd. De flesta förlossningskliniker har specialistutbildade barnmorskor som genom samtal försöker få kvinnan och paret att hitta sin trygghet. De kan också hjälpa kvinnan praktiskt genom att planera förlossningen på olika sätt för att öka tryggheten. Under trygga förhållanden går kvinnan igenom hela den ångestladdade förlossningen tillsammans med en förlossningspedagog. Gång på gång, och steg för steg, tills ångesten lägger sig.

Förstföderskor är ofta rädda för det okända. Då börjar man med att tala om vad som händer i kroppen vid förlossningen, fortsätter med att titta på foton eller video och besöker förlossningsrum.

Omföderskor
Omföderskor är ofta rädda för att återuppleva något negativt de varit med om. Även en medicinskt okomplicerad förlossning kan vara ångestladdad, exempelvis kan snabba förlossningar kännas kaotiska och ge minnesförluster. Omföderskan behöver få gå igenom sin tidigare förlossning för att få perspektiv på vad som hände och möjlighet att gå vidare. Är den posttraumatiska stressreaktionen stark behöver kvinnan extra stöd.

Övervinn din rädsla:
• Identifiera och erkänn den för dig själv och andra.
• Sök stöd och kunskap hos din barnmorska, Auroragrupper,terapi etc.
• Fatta mod och gå igenom förlossningen steg för steg.