Med fokus på en bra förlossning

Psykisk styrka går att träna upp, precis som den fysiska. Mental träning under graviditeten kan ge en bättre förlossning och skönare föräldraledighet.

När man ska prestera maximalt vid ett speciellt avgränsat tillfälle krävs tydlig fokusering och en rejäl kraftsamling. Men det kan också kännas stressande. Mental rådgivning handlar mycket om att ta kontroll över sina tankar. Genom att tänka annorlunda kan man förändra sitt liv – och sin förlossning.

– Byt ut negativa tankar mot positiva. Försök att sortera tankarna och hitta fram till vad som är viktigt, säger Virpi Plate som arbetar med mental rådgivning. Hon har själv två barn och tycker att hennes egna tankar under förlossningen påverkade både upplevelsen och utgången.

– Ge dig själv en stoppsignal för det negativa – hit men inte längre – och försök att skapa en positiv målbild istället, säger Virpi.

Om man tänker negativa tankar, speciellt i ensamhet, tenderar de känslorna att bli starkare. Det gör också att vi upplever saker annorlunda än de verkligen är. Genom att då tala med någon om det som oroar eller skrämmer får det ofta rimligare proportioner.

– Öva också på att tala positivt till dig själv i en inre dialog. Var noga med att förstärka de positiva tankarna och inte de negativa eftersom tankar tänkta i trygghet tenderar att bli sanna. Att ändra sitt tankemönster tar tid så skjut inte upp arbetet till sista veckan före förlossningen. Börja redan nu att ersätta tankarna kring smärta, rädsla och att tappa kontroll till tankar på tryck, press, spänn. Det ger en annan mening åt förloppet. Enkelt uttryckt handlar det om positiv förstärkning. Att tänka annorlunda med flit för att ”lura” hjärnan.

Avspänning minskar smärta
Genom yoga- och Qi Gongövningar lär man sig att vila i sig själv även om det är rörigt runt omkring. Det kan man ha nytta av under förlossningen. Att slappna av mellan sammandragningarna är ett sätt att hantera och minska smärtan. Dessutom orkar man mer både fysiskt och psykiskt.

– Andningsövningarna vi undervisar i är till stor hjälp under förlossningen. Med dem har kvinnan ett aktivt redskap för avspänning och koncentration, säger Mira.

 

Källa: Virpi Plate, Skandinaviska Yoga- och Meditationsskolan i Stockholm

Ämnen i artikeln