Gemenskap och insikter på nätet

Att chatta med andra som är gravida ger svar på funderingar och en känsla av samhörighet. Psykoterapeuten Elisabeth Serrander säger att samtalen helst bör leda fram till att man landar i sig själv.

– De gravida jag möter pratar då och då om de diskussionsgrupper som de deltar i på nätet. Det är tydligt att grupperna är viktigt stöd, säger Elisabeth Serrander, som är privatpraktiserande psykoterapeut och yogainstruktör på Mama Mia mödravård i Stockholm. Faktum är att föräldrasajternas diskussionsforum för gravida lockar både dem som väntar första barnet och dem som har erfarenhet sedan tidigare. En del tittar in någon gång, andra är mer aktiva och finner nya vänner.

– Det handlar mycket om en social gemenskap. Och det händer mycket i kroppen när man är gravid. Man blir extra sårbar, uppmärksam och tänker mycket på framtiden. Många går ensamma med sina funderingar, men på nätet kan de känna igen sig. Det är alltid bra att höra om hur andra har det och sätta ord på sina känslor, säger Elisabeth Serrander.

Privata frågor
Till Elisabeth Serranders enskilda mottagning kommer blivande mammor och pappor med de allra mest privata Gemenskap och insikter på nätet med de allra mest privata frågorna.

De kan ha svårt att hitta sin föräldraroll eller behöva tala om känslor som är så svåra att de inte kan dela dem med någon annan. På nätet är diskussionen av en annan karaktär, men inte mindre viktig för det. Att man kan inta en delvis annan roll kan vara en fördel.

– Vissa har en vänkrets där man helt enkelt inte pratar om vissa saker. Andra kanske har en viss roll bland sina kompisar. De kanske brukar vara tuffa, självsäkra och inte vågar visa att de är oroliga. Att man är anonym kan göra att man känner sig friare att prata om sådant som är känsligt.

Elisabeth Serrander tror att kvinnor gick upp mer i sina graviditeter tidigare. Nu snurrar allt fortare och många saknar den dagliga kontakt med föräldrar och släktingar som fanns förr.

– Ofta har man inte några äldre kvinnor i sin närhet att fråga till råds och man kanske inte träffar några andra som är gravida. Det här gör också att internetgrupperna har en funktion att fylla, säger Elisabeth Serrander.

Helst vill hon att de som väntar barn inte bara ska lyssna på andras berättelser och samla på sig intryck. Det är också viktigt att ta sig tid att reflektera. Att låta det man funderar på få sjunka in.

– Det man läser och hör måste landa i en själv, i ens egen graviditet och den förlossning som väntar. Man ska ta frågan till sitt inre och lyssna till sin egen inre röst. Hur känns det här för mig? Hur kan förlossningen bli för just mig? Det handlar till sist om att kunna lita på sig själv och den egna erfarenheten. Att tänka att det ordnar sig.

 

Text: Eva Annell