Frågor och svar från Victoria

Här kan du ställa frågor till barnförsäkringsexperten Victoria. Här nedan listar vi kontinuerligt de frågor och svar som kommer in.

Fråga: 
Hej! Läste om era tester av bilstol/familjebil. Jag har en son som är 4. Han tycker det är obekvämt att sitta bakåtvänt. Men huvudet når inte över kanten än. Hur bör vi göra?

Victoria svarar:
Hej!
Hur våra barn ska färdas tryggt och säkert i bilen är verkligen en viktig fråga som engagerar många föräldrar. På Folksam har vi några av världens främsta trafikforskare och jag tog Anders Ydenius till hjälp för att du ska få allra bästa svar på din viktiga fråga.

”Som du beskriver verkar det finnas lite plats kvar i ryggdelen innan bilbarnstolen är urväxt. Orsaken till den upplevda obekvämligheten framgår inte av din fråga. Men om det beror på benutrymme kan man använda främre passagerarstolen där man ställer barnstolen något längre ut på bilstolens sittdyna. Då blir avståndet till bilens ryggstöd något längre och mer plats för benen.

Kan man åstadkomma ytterligare några månaders bakåtvänt åkande så är det bra. Men om alternativen att motivera barnets acceptans att åka bakåtvänt är uttömda så tycker jag att det är ok att vända framåt nu. Även om vi rekommenderar bakåtvänt till 4-5 års ålder så är det av praktiska omständigheter svårt att följa dessa till punkt och pricka. Att vända vid 4 års ålder faller inom ramarna för vår rekommendation.

Välj då en framåtvänd bilbarnstol anpassad för framåtvänt åkande där man använder bilens bälte både för barnet och bilbarnstolen. Man skall sålunda inte använda både bilbälte och ett s.k. ”internbälte” som sitter i själva bilbarnstolen.”

 Lycka till!

Fråga:
Hej! Jag ska föda barn om några veckor och undrar lite över graviddiabetes. Jag har fått det och undrar om någon försäkring täcker eventuella komplikationer för detta?

Victoria svarar:
Tråkigt att höra att du drabbats av graviditetsdiabetes. Jag hoppas att du mår bra trots omständigheterna.
Gravidförsäkringar ger först och främst trygghet till barnet och det ingår ingen ersättning vid sjukdom för dig som mamma. Den ersättning som skulle kunna bli aktuell i ditt fall är om du måste vårdas på sjukhus på grund av eventuella graviditets- eller förlossningskomplikationer som följer av din diabetes. Försäkringen kan då ge ersättning med ett dagbelopp under förutsättning att du är inskriven för vård i minst tre dygn samt att du har tecknat den gravidförsäkring man betalar för. Du bör även gå igenom ditt privata försäkringsskydd. Om du har en sjukförsäkring (antingen via facket eller privat tecknad) kan det vara värt att se efter om du kan få hjälp därifrån?

Varma lyckönskningar till dig!

Fråga:
Hej! Vad är det för skillnad på olika försäkringar? För olika bolag tänker jag? Så svårt att välja!

Victoria svarar:
Hej! En av de vanligaste frågorna jag får från föräldrar handlar just om hur man ska tänka när man ska välja försäkring för sitt barn. Det är viktigt med ett tryggt och bra försäkringsskydd redan tidigt i livet och barnförsäkringen är ett bra komplement till det ekonomiska stöd som samhället erbjuder och kan göra stor skillnad för barnet och familjen. När man granskar innehållet i en barnförsäkring är det först och främst viktigt att den gäller dygnet runt både för sjukdom och olycksfall. Den ska även ge ersättning om barnet får en bestående fysisk eller psykisk funktionsnedsättning (medicinsk invaliditet), blir arbetsoförmögen i vuxen ålder (ekonomisk invaliditet) eller drabbas av vissa allvarliga diagnoser. För dig som förälder bör det ingå ersättning om barnet vårdas på sjukhus eller om du blir beviljad vårdbidrag om barnet blir sjukt en längre tid samt läke- och resekostnader i samband med detta.
På så sätt skyddar barnförsäkringen familjeekonomin eftersom den möjliggör att du kan vara med ditt barn om det drabbas av något allvarligt.

Idag innehåller de allra flesta barnförsäkringar dessa ersättningar, men däremot har alla barnförsäkringar begränsningar som varierar mellan försäkringsbolagen. En viss diagnos kan till exempel ingå i försäkringen hos bolag A men inte bolag B, därför är det viktigt att göra en jämförelse. Det är lätt att känna sig ensam i försäkringsdjungeln, men tveka inte att kontakta försäkringsbolagen för att ställa dina frågor, vi finns ju till för att hjälpa dig! Kontakta även ditt fackförbund för att se om de har ett förmånligt barnförsäkringserbjudande.

Sist men inte minst rekommenderar jag dig att besöka www.konsumenternas.se där du hittar en barnförsäkringsjämförelse som Konsumenternas Försäkringsbyrå tagit fram i samarbete med försäkringsbranschen. Den ger dig en bra grund att stå på inför valet av barnförsäkring.

Lycka till!

 

Fråga:
Hej Victoria! Hur ”dåligt” är det att byta barnförsäkring? Har hört att man inte ska göra det för att skyddet kan bli sämre.

Victoria svarar:
Det stämmer att man inte bör byta försäkring för sitt barn eftersom risken finns att man får ett sämre försäkringsskydd än tidigare. Men ibland kan det trots allt vara motiverat av olika anledningar så nedan följer några råd kring vad man bör tänka på vid eventuellt byte av barnförsäkring.

Till att börja med är det främst barnets hälsotillstånd som man ska utgå ifrån. Det är möjligt att byta barnförsäkring om barnet är fullt friskt och inte har varit drabbat av några skador eller sjukdomar. Men om så inte är fallet är det viktigt att känna till att den nya försäkringen inte kommer att gälla för barnets eventuella skador och sjukdomar i den tidigare försäkringen eftersom de fanns innan den nya försäkringen började gälla. Därför ska man alltid se till att den nya barnförsäkringen är beviljad hos det nya bolaget innan man säger upp barnets befintliga försäkring.

Dessutom har alla barnförsäkringar begränsningar som varierar mellan försäkringsbolagen, det kan till exempel gälla undantag vid vissa sjukdomar samt olika tids- och åldersgränser som kan påverka rätten till ersättning. Därför är det viktigt att jämföra de olika försäkringarna innan man bestämmer sig. Förutom att kontakta de aktuella försäkringsbolagen kan du besöka www.konsumenternas.se för att ta del av den barnförsäkringsjämförelse som Konsumenternas Försäkringsbyrå tagit fram i samarbete med försäkringsbranschen. Den ger dig en bra grund att stå på inför valet av barnförsäkring.