Förlossningen – steg för steg

Ingen förlossning är den andra lik, men alla går igenom samma faser. Både den födande kvinnan och den blivande pappan blir tryggare om de vet vad som händer under förlossningen.

Tiden närmar sig. Väskan är packad och ni känner er så redo som ni kan bli. Men när är det dags att åka till förlossningen? Svaret är att det inte går att säga exakt. Försök vara där du känner dig mest komfortabel och trygg. För vissa är det i den välkända hemmiljön. För andra är det förlossningsavdelningen. Däremot finns det ett antal faser som alla föderskor går igenom.

Öppningsskedet
Öppningsskedet delas in i latensfasen och en aktiv fas. Latensfasen pågår från det att värkarna startar till dess att modermunnen öppnats till 3-4 cm. Värkarna är vanligtvis inte långa, täta och intensiva. Använd gärna den här tiden till att vila och hämta kraft. Försök att slumra in mellan dem för att låta kroppen samla kraft inför det som väntar. Ät något gott om du känner för det.

– Latensfasen brukar präglas av att värkarna inte ändrar karaktär speciellt mycket och de är inte heller speciellt smärtsamma. Känner du dig osäker så ring den förlossningsklinik där du ska föda för att få råd, säger Gudrun Abascal som är chefbarnmorska på BB Stockholm. Under skedets aktiva fas passerar barnet genom förlossningskanalen. Du kommer att märka det antingen genom att värkarna kommer mer regelbundet och är mer smärtsamma eller att vattnet går. Du är öppen 3–4 cm och har 3–4 värkar per 10 minuter. Nu är det, enligt de flesta förlossningsavdelningar, rätt tid att åka till sjukhuset.

Nu är värkarna i regel mer smärtsamma, tilltar i styrka och kommer tätare, speciellt för förstföderskor. Du kan också få en liten blödning som tecken på att modermunnen börjar öppnas, den s k teckenblödningen.
– Många upplever att det är svårt att ligga ner. Tänk på att själva bilresan till förlossningen kan vara jobbig så åk in innan värkarna är för täta. Töm urinblåsan ungefär varje halvtimme så blir det lättare för barnet att tränga ner i förlossningskanalen. Försök att få i dig lite dryck och näring.

Vilopaus
Nu kan du hamna i en så kallad platåfas då värkarna kanske avtar något. Det kan kännas frustrerande, men det är helt normalt. Det är bara din kropps och barnets sätt att samla kraft inför det du väntat på i 9 månader.

forlossningsutrustning

Utdrivningsskedet
Förlossningens sista skede, utdrivningsskedet, är också det indelat i två faser. Under den passiva fasen placerar barnet sig med huvudet mot bäckenbotten. Tiden det tar varierar så mycket att det inte är meningsfullt att försöka sig på några tidsangivelser. – Nu kan det kännas jobbigt. Man befinner sig i ett skede som man inte styr över. Det är så nära, men ändå så långt från målet – barnet! Nu behöver kvinnan få mycket bekräftelse och stöd. Någon som påminner om att barnet är på väg och att krafterna kommer att räcka till. Massage eller en kall handduk i pannan kan underlätta.
I den aktiva fasen roterar barnet så att nacken hamnar under blygdbenet och dess huvud böjs bakåt. Kroppens position, tyngden och den press den utövar tvingar mamman att krysta. – Nu kan det kännas som om kroppen tar över helt. En del tycker det är en befrielse medan andra upplever det som otroligt påfrestande. Trycket mot ändtarmen kan kännas konstigt och overkligt ”är det så här att föda barn”.

Födelsen
Det är ofta den tyngsta delen för mamman. Utdrivningsskedet är också det skede som är mest ansträngande för barnet. Men det är som om båda känner att slutet av förlossningen är nära och tillsammans gör en sista ansträngning. När barnets huvud har trängt fram blir det ofta en krystpaus innan kvinnan krystar fram resten av kroppen. Barnet är fött.

Efterbörden
Nu kvarstår bara efterbördsskedet. Det är tiden från det att barnet är fött till dess att moderkakan lossnat och kommit ut. Det kan ta allt mellan några minuter och en timme. Därefter börjar äventyret på riktigt.