Föräldraledigheten och karriären

Mindre övertid och högre lön, eller omorganisation och uppsagd. Karriärcoachen Nina Jansdotter ger sina bästa råd till nyblivna föräldrar.

Som förälder blir man uppskattad, och prövad. Även omgivningen – vänner såväl som arbetskamrater och chefer ser på dig med nya ögon. Under föräldraledigheten får många föräldrar tid att fundera över jobb och karriär. Då finns tiden att stanna upp och tänka till. Vill man fortsätta på samma företag med samma arbetsuppgifter? Är det ett bra jobb nu när man har barn? Eller vill man pröva vingarna och satsa på något nytt?

Nina Jansdotter är coach och författare till boken ”Livskarriär – sju steg till ett roligare jobb”. Hon coachar övervägande kvinnor som arbetat i flera år och kommit en bit i karriären.

Titta in på jobbet
Genom att synas på jobbet visar man att man fortfarande är en del av gruppen. Att komma förbi och fika eller äta lunchär också ett bra sätt att få reda på vad som händer.
– Håll koll på dina rättigheter som exempelvis löneförhandlingar och utvecklingssamtal. Tala om vem du är och
vad du vill, säger Nina Jansdotter. Extra viktigt tycker hon att det är för nyblivna mammor.
– Kvinnor får i allmänhet ett längre avbrott i jobbet och det påverkar oftast både löneutveckling och pensionssparande. Det är också vanligare att kvinnor arbetar deltid när de väl kommer tillbaka och ibland uppfattar arbetsgivaren det som
att de inte är lika delaktiga.

Nervöst vara borta länge
– Min erfarenhet är att kvinnor oftare har ett större behov av utveckling och förnyelse i sitt liv än vad många män har,
säger Nina Jansdotter. Kanske blir längan efter något nytt på jobbet ännu starkare när livet hemma förändras. Många nya företag har fötts några månader efter grundarens första barn.
– Konkurrensen på arbetsmarknaden är tuff och många känner att de måste slåss för att få jobb eller för att behålla
sitt jobb. Av de kvinnor som Nina träffar är det många som upplever att barn inte hör hemma i yrkes- och karriärplaneringen. – Oro för att inte ha något att komma tillbaka till efter föräldraledigheten är inte ovanligt. Det är inte lätt att hålla koll på omorganisationer och andra förändringar när man inte är på plats.

Nina peppar föräldrar som blir uppsagda under sin ledighet med att företaget ändå inte är värt dem. Det finns ingen poäng med att försöka dölja en graviditet eller vara vag kring föräldraledigheten. Om barnafödande och föräldraledighet inte accepteras på jobbet är det oftast bättre att fly arbetsplatsen. Om man inte kan byta jobb på en gång, kanske man kan börja planera för det. – Man måste se sitt eget värde, skapa styrka och fokusera på sin egen potential, säger Nina Jansdotter.

Berätta dina tankar
För den som blir uppsagd under föräldraledigheten gäller det att försöka balansera tankarna på nytt jobb med uppgiften
som förälder. Det bästa är om man kan tillåta sig att njuta av barnet och samtidigt fundera lite kring jobb.
– Vad vill jag göra? Vilken bransch vill jag arbeta i? Lägg krutet på att satsa på rätt mål. Att träffa andra och berätta om dina funderingar, tillsammans med sitt barn, är också oerhört viktigt och givande, säger Nina Jansdotter. Ibland har man inget jobb att bli uppsagd ifrån. Självklart kan arbetsförmedlingen vara en väg till nytt jobb, liksom en studievägledare kan ge tips och råd. Men för den som vill bolla nya idéer, snygga till sitt cv och öva på att presentera sig själv räcker de kanske inte riktigt till. Då kan ett bollplank i form av en mentor eller en coach vara givande.

 

Källa: Livskarriär – sju steg till ett roligare jobb, Jansdotter, Nina

Ämnen i artikeln