Dessa bilbarnstolar blev bäst i test hos Folksam

När det är dags att köpa bilbarnstol möts man av en hel djungel av alternativ. Det är många parametrar som ska vägas in; säkerhet, pris, hållbarhet, och regler och rekommendationer för hur barnet ska sitta.

Om det är något som Folksam kan och brinner för, så är det just barnsäkerhet i bil. I över 30 år har deras interna trafikforskare arbetat med att öka medvetenheten när det kommer till trafiksäkerhet, och redan under 80- och 90-talet var de med och utvecklade bilbarnstolar som satte en ny säkerhetsstandard på marknaden. I takt med att marknaden utvecklas blir det svårare för kunderna att bedöma vilken bilbarnstol som är lämplig då valmöjligheterna bara blir fler. Folksams tester är därför alltid uppdaterade med dagens utbud för att ge kunderna bästa möjliga vägledning.

Folksam har därför testat 22 stycken bilbarnstolar för barn i åldrarna 9 månader till minst 4 års ålder i ett omfattande bilbarnsstolstest. Syftet med bilbarnstestet är att ge kunder och konsumenter en större kunskap kring vad de ska tänka på vid valet av bilbarnstol, samt en förhoppning att tillverkarna producerar ännu bättre och säkrare bilbarnstolar.

Helena Stigson är trafiksäkerhetsforskare hos Folksam, och berättar här om deras arbete med bilbarnstolstesterna:

Varför testar Folksam bilbarnstolar?

Vi engagerar oss i det som är viktigt för våra kunder. Barnsäkerhet i bil är ett forskningsområde vi känner extra starkt för. Under 80- och 90-talet var Folksam med och utvecklade bilbarnstolar som satte en ny säkerhetsstandard på marknaden, och sedan dess kartlägger vi alla olyckor där barn skadas allvarligt i bil.

Har ni krocktestat bilbarnstolarna i detta test?

Nej. Alla bilbarnstolar som ingår i testet är redan krocktestade utifrån europeiska lagkraven. Den absolut viktigaste egenskapen som kännetecknar en säker bilbarnstol är hur länge ett barn kan sitta bakåtvänt. Detta speglas inte i lagkraven utan här utgör konsumenttester såsom Folksams test ett viktigt komplement.

Vad är bäst – framåtvänt eller bakåtvänt?

Risken att skadas i en framåtvänd bilbarnstol är fem gånger högre än i en bakåtvänd. Fördelen med en bakåtvänd bilbarnstol är att den vid en frontalkollision ger stöd för huvud och nacke och de bromsas upp tillsammans med resten av kroppen. Belastning på nacke och ryggrad blir därför betydligt lägre då barnet är placerat i en bakåtvänd bilbarnstol jämfört med en framåtvänd. Skyddseffekten för barn i bakåtvända bilbarnstolar är 90-95 procent i förhållande till oskyddade barn. I framåtvända bilbarnstolar är skyddseffekten 60-70 procent

Hur står sig Sverige när det kommer till säkerheten för barn i bil?

Testet medverkar till att vi i Sverige behåller vår position som bäst i världen! Vi låter våra barn åka bil med ryggen mot färdriktningen betydligt högre upp i åldrarna än övriga Europa. De bilbarnstolar som är vanliga på den svenska marknaden är generellt större än de som är populära i övriga Europa. Europeiska tester utvärderar framförallt framåtvända stolar till små barn (1-4 år). I och med en ökad näthandel finns risken att dessa även får inflytande på de bilbarnstolar som erbjuds på den svenska marknaden. Med Folksams test hjälper vi konsumenterna till att göra ett Bra val vid köp av bilbarnstol som möjliggör bakåtvänt åkande högre upp i åldrarna.

Här kan ni läsa allt om testet och vilka stolar som blev märkta med ”Bra val”!