Varför ska man ha gravidförsäkring?

En tryggare start i livet

Att bli förälder är ett äventyr med glädje och förväntan och tryggheten att ha bra försäkringar blir extra viktigt. Kanske har du funderat på det, men inte kommit till skott riktigt. Hur funkar det egentligen med gravidförsäkringar? Behövs den överhuvudtaget? Folksams barnförsäkringsexpert, Victoria Mattes, hjälper till att reda ut begreppen.

Det ekonomiska stödet från samhället är ganska litet om något allvarligt drabbar ett barn under graviditeten eller vid förlossningen, därför kan gravidförsäkringen vara ett bra komplement. Dessutom är en gravidförsäkring det enda skydd som går att teckna för det ofödda barnet och med tanke att en barnförsäkring inte täcker det som visat sig innan försäkringen tecknades, kan man få viss ekonomisk hjälp via gravidförsäkringen vid skador som orsakats av till exempel för tidig födsel eller komplikationer i samband med förlossningen, säger Victoria Mattes.

Hur ska man tänka när man ska välja gravidförsäkring?

Gravidförsäkringar ger i första hand ett skydd till barnet i magen, men det kan även ingå ett visst skydd för mamman och partnern. Gravidförsäkringar finns både som gratisvarianter och sådana man betalar för. Gratisvarianten omfattar endast ersättning vid olycksfall, dödsfall samt kristerapi, medan betalvarianten även gäller för sjukdomar hos barnet samt om mamman drabbas av vissa graviditets- eller förlossningskomplikationer.

”Vi brukar alltid rekommendera den gravidförsäkring man betalar för, eftersom den är mer omfattande och ger barnet ett bättre skydd”, säger Victoria Mattes.

När börjar försäkringen att gälla för mig och mitt barn?

Hos Folksam omfattas mamman av försäkringen redan från graviditetsvecka 10, och barnet från graviditetsvecka 23. Försäkringen gäller till och med barnets sexmånadersdag för alla som omfattas av skyddet.

Bra att veta är att det kostnadsfria grundskyddet börjar gälla dagen efter att du anmält dig till försäkringen. När det gäller den gravidförsäkring man betalar för börjar skyddet gälla först dagen efter att försäkringen är betald, därför bör du betala den så snart du kan. Under tiden gäller det kostnadsfria grundskyddet.

Teckna barnförsäkring tidigt

Gravidförsäkringen gäller tills barnet är sex månader, men när barnet är fött behövs ett annat mer omfattande skydd, därför bör man inte vänta med att teckna en barnförsäkring även om man har en gravidförsäkring. Vi brukar rekommendera att man tecknar barnförsäkringen tidigt i barnets liv för att få ett så omfattande skydd som möjligt eftersom barnförsäkringen inte ersätter skador eller sjukdomar som visar sig innan du tecknat din försäkring, och inte heller följder av dessa, säger Victoria Mattes.

Finns det något annat man bör tänka på?

Det är viktigt att man tar sig tid att läsa igenom vad försäkringen täcker. Det gäller både gravid- och barnförsäkringen. Och när du ska teckna barnförsäkring, titta inte bara på priset, för ett bra skydd kostar. Dessutom gäller barnförsäkringen under hela uppväxten upp till 25 års ålder så tänk långsiktigt. Tänk också på att se över personskyddet för hela familjen i form av sjuk- och olycksfallsförsäkring samt livförsäkring. Det är mycket som förändras när man får barn och tryggheten att ha bra försäkringar blir därför extra viktigt, säger Victoria Mattes.

Läs mer om Folksams gravidförsäkring här.

 

Källa: Folksam.se