Barn & Föräldrar

Gemenskap och insikter på nätet

Att chatta med andra som är gravida ger svar på funderingar och en känsla av samhörighet. Psykoterapeuten Elisabeth Serrander säger att samtalen…