Varför ska man ha barnförsäkring?

För små busiga barn är hela världen en spännande lekplats och som förälder vill du skydda dem från allt ont. Med en bra barnförsäkring kan du känna dig tryggare. Men vad är viktigt att tänka på när det gäller barnförsäkringar?

När ett barn blir långtidssjukt eller drabbas av en olycka är det lätt att tro att man får all hjälp som behövs av samhället, men sanningen är annorlunda. Det ekonomiska skyddet från Försäkringskassan är lågt och den kommunala försäkringen via skola eller förskola ger enbart ett begränsat skydd, och kan göra att familjeekonomin blir rejält ansträngd om en förälder exempelvis inte kan jobba utan måste vara hemma med barnet. Det är en av anledningarna till att det är viktigt att skaffa en barnförsäkring.

En barnförsäkring bör tecknas så tidigt som möjligt i barnets liv, gärna i nära anslutning till födseln, för att man ska få ett så omfattande skydd som möjligt. Vid valet av barnförsäkring är det viktigt att kontrollera vilket skydd som ingår , menar Folksams barnförsäkringsexpert Victoria Mattes.

– Ibland ingår bara ett skydd för olycksfall. Men det är minst lika viktigt att den även omfattar sjukdom, som vi på Folksam kan se är den vanligaste anledningen till att barn får bestående besvär, säger Victoria Mattes.

Finns det något annat man bör tänka på?

– Det är viktigt att man tar sig tid att läsa igenom vad barnförsäkringen täcker och när du ska teckna en försäkring, titta inte bara på priset, för ett bra skydd kostar. Dessutom gäller barnförsäkringen under hela uppväxten upp till 25 års ålder så tänk långsiktigt. Tänk också på att se över personskyddet för hela familjen i form av sjuk- och olycksfallsförsäkring samt livförsäkring. Det är mycket som förändras när man får barn och tryggheten att ha bra försäkringar blir därför extra viktigt, säger Victoria Mattes.

Sju tips när du väljer barnförsäkring:

  • Skaffa barnförsäkring så tidigt som möjligt
  • Se till att den gäller för både sjukdom och olycksfall
  • Kontrollera att försäkringen gäller dygnet runt
  • Titta inte bara på priset – utan på vad du faktiskt får
  • Både medicinsk och ekonomisk invaliditet bör ingå
  • Ärftlig sjukdom i släkten? Kolla i vilka försäkringar den ingår
  • Barnförsäkring via facket kan betyda ett bra skydd till ett lägre pris

Folksams barnförsäkring är mycket omfattande, klicka här för att läsa hela listan och vad den innefattar.

Källa: Folksam.se