Barn i bil – så åker ni säkert

Bilsäkerhet kan man aldrig prata för mycket om, och speciellt när det kommer till barn i bil.

De flesta barn tycker att det är spännande och kul att åka bil, och små bebisar somnar ofta gott under bilfärden. Lika viktigt som det är att trivas i bilen, är det att barnen sitter säkert i den. I grund och botten är det alltid den vuxnes ansvar att barnen åker säkert, men även säkerhetsutrustning och regler kring dessa är viktiga komponenter. Föraren ska vara väl medveten om alla aspekter ur säkerhetsperspektivet. Att bilen är säker att köra och att sitta i ska även vara en självklarhet.

Här kommer några tumregler för att barnen åker så säkert som möjligt i bilen: 

Små bebisar ska sitta bakåtvända i babyskydd. Dessa låter bebisen vara i en mer liggande position, för att inte belasta ryggen så mycket, samt att de sover mycket. Om ni ska åka långt är det viktigt att lyfta ur bebisen då och då, och sträcka ut den lilla kroppen. Om babyskyddet och bebisen sitter i framsätet ska krockkudden vara urkopplad.

Från att bebisen blivit 6-9 månaderfram till minst fyra års ålder ska barnet sitta i en bakåtvänd bilbarnstol. Främre eller bakre sätena spelar ingen större roll från krocksäkerhetssynpunkt. Kom dock ihåg att krockkudden fortsättningsvis alltid ska vara avstängd så länge barnet sitter bakvänt i framsätet!

När barnet blir större, minst fyra-fem år till 10-12år, ska hen sitta i en bältestol, och senare bälteskudde. Fördelen med en bältesstol jämfört med bälteskudde är att stolen ger sidostöd om barnet somnar och håller därför barnet på plats i bältet. Det är också lättare att få bältet att löpa rätt över axeln och inte hamna utanför axeln. Både en bältestol och bälteskudde hjälper till så att midjebältet leds bort från barnets mage och hamna längre ner mot ljumskarna och inte utgöra en risk för skada vid en krock.

Är olyckan mot förmodan framme, gäller det att vara väl försäkrad. Såväl en bilförsäkring som olycksfallsförsäkring kan vara ovärderligt i sådana lägen. Här kan ni läsa mer om Folksams bilförsäkringar.

Källa: Folksam.se